Previous slide
Next slide

Որու՞ն համար է Զարմանազանը

Զարմանազանը բաց է Սփիւռքի բոլոր պատանիներուն, երիտասարդներուն եւ ուսուցիչներուն։

Աշխատանոցներուն մէկ մասը նախատեսուած է տարիքի համաձայն կազմուած խումբերու համար։ Կան նաեւ բազմատարիքային աշխատանոցներ։ Առօրեայ կեանքին բոլոր պահերը՝ միասնաբար կը կատարուին ու կ՚ապրուին։

Կեցութեան ընթացքին, մասնակիցները շրջապտոյտներու պիտի մասնակցին նաեւ եւ միասին պիտի յատնաբերեն զիրենք շրջապատող բնական ու մշակութային վայրերը։