Զարմանազան-Ինալքօ ծրագրին մասնակիցներ

Ֆրանսա

Յուլիս 11-էն մինչեւ Օգոստոս 6

Այս ծրագիրը նախատեսուած է արեւմտահայերէնի ներկայ եւ ապագայ ուսուցիչներուն համար, որոնք կը դասաւանդեն Սփիւռքի հայկական վարժարաններու մէջ (Եւրոպա, Միջին Արեւելք, Միացեալ Նահանգներ, Գանատա, Հարաւային Ամերիկա, եւ Աւստրալիա):

Նախագիծին հիմնական նպատակն է բարելաւել սփիւռքի հայոց լեզուի ներկայ եւ ապագայ ուսուցիչներուն մասնագիտական կրթութիւնը, զանոնք իրազեկ դարձնելով կրթութեան ժամանակակից մէթոտներուն եւ նրբութիւններուն եւ մղելով մանկավարժական փորձատիպերու քննական վերատեսութեան:

Այցելել ծրագրին կայքէջը։