Դիմում

Միացեալ Նահանգներ

Դիմումներ՝
10 Նոյեմբեր 2023-էն
15 Փետրուար 2024

Դիմումներու ժամկէտ՝
31 Յունուար 2024,
Քալիֆորնիայի ժամով
իրիկուան 11։00-ին

Երեխաներու եւ պատանիներու Զարմանազանի մասնակցութեան թուականները՝
7 Յունիս-էն 27 Յունիս, 2024

Ֆրանսա

Դիմումներ՝
10 Դեկտեմբեր 2023-էն
15 Փետրուար 2024

Դիմումներու ժամկէտ՝
15 Փետրուար 2024,
Կրինիչի միջին ժամով
23։00-ին

Երեխաներու եւ պատանիներու Զարմանազանի մասնակցութեան թուականները՝
11 3ուլիսէն 6 Օգոստոս, 2024

———

Երիտասադներու Զարմանազանի մասնակցութեան թուականները՝
8 3ուլիսէն 8 Օգոստոս, 2024

———

Զարմանացան-Ինալքօ ծրագրին ուսոցիչներու մասնակցութեան թուականները՝
11 3ուլիսէն 6 Օգոստոս, 2024