Բարի եկած էք Զարմանազան 2023

Դիմումները սկսած են։ 2023 տարեշրջանի «Զարմանազան»՝ արեւմտահայերէնով ամառնային ծրագիրը տեղի պիտի ունենայ Ֆրանսայի Ալպեան լեռներու «Օթ-Սաւուա» կոչուած շրջանը,
11 Յուլիսէն մինչեւ 6 Օգոստոս 2023։

Մասնակիցներուն թիւը սահմանափակ է։
Հաճեցէք նկատի առնել նաեւ դիմումներուն ժամկէտը՝ 14 Փետրուար 2023, Կրինիչի միջին ժամով 23։00-ին։