Բարի եկած էք Զարմանազան 2024

Զարմանազանը լեզուական խտացեալ ծրագիր մըն է, որ մասնակիցներուն հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ լիովին սուզուելու արեւմտահայերէնի մէջ։

Հոն բոլորին գործածած եւ հաղորդակցութեան լեզուն հայերէնն է։

Զարմանացանը բաց է Սփիւռքի բոլոր պատանիներուն, երիտասարդներուն եւ ուսուցիչներուն։

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք որ՝ 2024-ին Զարմանազանի երկու տարբեր ճամբարներ տեղի պիտի ունենան, մէկը՝ Ֆրանսայի, միւսը՝ Միացեալ Նահանգներու մէջ։

Միացեալ Նահանգներ

Քալիֆորնիայի մէջ կը մասնակցին՝

7 Յունիսէն  27 Յունիս
10-էն 17 տարեկան պատանիներ

Դիմումները գոց են

Ֆրանսա

Ֆրանսայի մէջ կը մասնակցին՝


11 Յուլիսէն 6 Օգոստոս
10-էն 17 տարեկան պատանիներ

8 Յուլիսէն 8 Օգոստոս
18-էն 24 տարեկան երիտասարդներ

Դիմումները գոց են