Բարի եկած էք Զարմանազան

Արեւմտահայերէնի ամառնային խտացեալ ծրագիր մը,
որ հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ իսկապէս սուզուելու լեզուին մէջ։