Բարի եկած էք

Արեւմտահայերէնով ամառնային ստեղծագործական ծրագիր մը որ հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ իսկապէս սուզուելու լեզուին մէջ

Վայր մը, ուր ծրագիրի մը շուրջ կը հաւաքուին Սփիւռքի պատանիները, երիտասարդները, ուղեկիցները եւ ուսուցիչները

Համաճարակին պատճառաւ 2021-ի Զարմանազանը կը վերածուի Զարցանց 2.1-ի ու տեղի պիտի ունենայ նոյն թուականներուն։

Եկէք յայտնաբերենք Զարցանց 2.0-ն

Մօտաւորապէս 300 էջ պարունակող
նորարար հարթակ մը

Հայերէնը, գրեթէ ամիս մը
ինքնակոչ հիւրն է տուներուն

կարելի է ամբողջութեամբ հայերէն լեզուով գործածել
յարմար է hայերէնի բոլոր մակարդակներուն (պատկերներ, ձայներ…)
յարմար է բոլոր տարիքներուն
տեսքը իւրաքանչիւր մասնակից կրնայ յարմարցնել իր ճաշակին

Լեզուի վարժեցում, որ կը հիմնուի գործօն մասնակցութեան եւ ստեղծագործութեան վրայ

երաժշտական
ստեղծագործութիւն
ստեղծագործական
գրութիւն
կերպարուեստներ
աշխարհի
յայտնաբերում
խոհարարութիւն
մարմնային
խաղեր
փիլիսոփայական
հանդիպումներ
մասնակիցներու կողմէ առաջարկուած եւ վարուած խաղեր

եւ աւելին...

Բոլորը նոյն ցանցով միացած

0

հոգի

0

քաղաք

0

ժամային շերտ

օրուան աշխատանոցներ, Կրինիչի միջին ժամով 10-էն կէս գիշեր։

խմբային աշխատանոցներ

հարթակին շնորհիւ հաղորդակցում

հասարակաց պահեր (Պայթոցարան, Գրատեսադարան, Բարի լոյս, Զարմանաձայն…)

Այլ թիւեր

33
մասնակից
10-էն 17
տարեկան

17
մասնակից
18-էն 24
տարեկան

22
ուղեկից

1200
պատկեր

250
տեսերիզ

95
աշխատանոց

670
հանդիպում

Կապուելու համար մեզի հետ...