Բարի եկած էք

Բարի եկած էք Զարմանազան 2024 Զարմանազանը լեզուական խտացեալ ծրագիր մըն է, որ մասնակիցներուն հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ լիովին սուզուելու արեւմտահայերէնի մէջ։ Հոն բոլորին գործածած եւ հաղորդակցութեան լեզուն հայերէնն է։ Զարմանացանը բաց է Սփիւռքի բոլոր պատանիներուն, երիտասարդներուն եւ ուսուցիչներուն։ Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք որ՝ 2024-ին Զարմանազանի երկու տարբեր ճամբարներ տեղի պիտի ունենան, մէկը՝ Ֆրանսայի, միւսը՝ Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Միացեալ […]

Ի՞նչ է Զարմանազանը

Previous slide Next slide Ի՞նչ է Զարմանազանը 2020 2021 «Զարմանազան»ի մանկավարժական սկզբունքն է հայերէնի մէջ ներսուզումի բնական մթնոլորտ մը ստեղծել, որ հիմնուած է ստեղծագործելու եւ մասնակցելու խթանող մօտեցումի մը վրայ։ Հարկ է յիշել թէ, մասնակցելու համար լեզուական նախագոյ մակարդակ մը չի պահանջուիր։ Մասնակիցները քաջալերուած են նախաձեռնող եւ ինքնավար ըլլալու, միասին ապրելու եւ ստեղծելու ու իրենց […]

Ի՞նչ է Զարմանազանը

Previous slide Next slide Ի՞նչ է Զարմանազանը «Զարմանազան»ի մանկավարժական սկզբունքն է հայերէնի մէջ ներսուզումի բնական մթնոլորտ մը ստեղծել, որ հիմնուած է ստեղծագործելու եւ մասնակցելու խթանող մօտեցումի մը վրայ։ Հարկ է յիշել թէ, մասնակցելու համար լեզուական նախագոյ մակարդակ մը չի պահանջուիր։ Մասնակիցները քաջալերուած են նախաձեռնող եւ ինքնավար ըլլալու, միասին ապրելու եւ ստեղծելու ու իրենց կարողութիւնները զարգացնելու։ […]

Միացեալ նահանգներ

Միացեալ Նահանգներ Վայրը Գործնական տեղեկութիւններ Կարեւոր հարցումներ Վայրը Միացեալ Նահանգներու առաջին Զարմանազանը տեղի պիտի ունենայ «ՔԷՄՓ ԱՐԵՒ» (CAMP AREV) օթեւանը, Քալիֆորնիայի Frazier եւ Pinon Pines անտառուտ շրջաններուն մէջ: «ՔԷՄՓ ԱՐԵՒ»-ը կը գտնուի նշանաւոր Փիրամիտ եւ Քասթէիք Լիճերուն մօտակայքը, Լոս Անճելըսէն մօտաւորապէս 70 մղոն հեռու: Վայրը կ՚ընծայէ բազնաթիւ հնարաւորութիւններ. կեցութեան հանգստաւէտ պայմաններ եւ առօրեայ զբաղումներուն համար […]

դիմում-մն

Դիմում – Միացեալ նահանգներ Դիմումներ՝10 Նոյեմբեր 2023-էն 15 Փետրուար 2024 Դիմումներու ժամկէտ՝15 Փետրուար 2024,Քալիֆորնիայի ժամով իրիկուան 11։00-ին Երեխաներ եւ Պատանիներ(10-17 տարեկան) 7 Յունիս-27 3ունիս 2024 Երեխաներ եւ Պատանիներ(10-17 տարեկան) 7 Յունիս-27 3ունիս 2024 Yükleniyor…

դիմում-ֆր

Դիմում – Ֆրանսա Դիմումներ՝10 Դեկտեմբեր 2023-էն 15 Փետրուար 2024 Դիմումներու ժամկէտ՝15 Փետրուար 2024, Կրինիչի միջին ժամով 23։00-ին Զարմանազան-ԻնալքօծրագիրՅուլիս 11 –Օգոստոս 6, 2024 Երեխաներ եւ Պատանիներ(10-17 տարեկան)Յուլիս 11 –Օգոստոս 6, 2024 Երիտասարդներ(18-24 տարեկան)Յուլիս 8 –Օգոստոս 8, 2024  Զարմանազան-ԻնալքօծրագիրՅուլիս 11 –Օգոստոս 6, 2024 Yükleniyor… Երեխաներ եւ Պատանիներ(10-17 տարեկան)Յուլիս 11 –Օգոստոս 6, 2024 Yükleniyor… Երիտասարդներ(18-24 տարեկան)Յուլիս 8 –Օգոստոս 8, 2024  Yükleniyor…

Զարմանազան 2017-2021

Ի՞նչ է Զարցանցը Զարմանազանի առցանց տարբերակն է, որ 2020 եւ 2021 թուականներուն տեղի ունեցաւ համաճարակային սահմանափակումներու պատճառով։http://vimeo.com/video/509781664https://vimeo.com/897571973/d8b23e4aa4?share=copy

Զարմանազան-Ինալքօ ուսանողներ

Զարմանազան-Ինալքօ ծրագրին մասնակիցներ Ֆրանսա Յուլիս 11-էն մինչեւ Օգոստոս 6 Դիմումները գոց են Դիմել Այս ծրագիրը նախատեսուած է արեւմտահայերէնի ներկայ եւ ապագայ ուսուցիչներուն համար, որոնք կը դասաւանդեն Սփիւռքի հայկական վարժարաններու մէջ (Եւրոպա, Միջին Արեւելք, Միացեալ Նահանգներ, Գանատա, Հարաւային Ամերիկա, եւ Աւստրալիա): Նախագիծին հիմնական նպատակն է բարելաւել սփիւռքի հայոց լեզուի ներկայ եւ ապագայ ուսուցիչներուն մասնագիտական կրթութիւնը, զանոնք […]

Երիտասարդներ

Երիտասարդներ՝18-24 տարեկան Ֆրանսա Յուլիս 11-էն մինչեւ Օգոստոս 6 Դիմումները գոց են Դիմել Լեզուին մէջ լիովին սուզուելու հեռանկարով կը ստեղծենք մթնոլորտ մը, ուր արեւմտահայերէնը՝ խօսակցական կամ գրաւոր, բնականօրէն ըլլայ հաղորդակցելու եւ ստեղծագործելու միջոցը։ Ստեղծարար գրութիւններ եւ գրական ընթերցումներ Զրոյցներ եւ բանավէճեր Տեսալսողական ստեղծագործութիւններ Յայտնաբերումներ (գիտական, աշխարհագրական, եւ այլ… ) Թատերական եւ մարմնային արտայայտութիւն Կերպարուեստ եւ ձեռային […]