Արձանագրութիւն

«Զարմանազան» ճամսարին թուականներն են.

Երկուշաբթի, 17 Յուլիսէն Ուրբաթ, 11 Օգոստոս 2017։

Արձանագրութեան ժամկէտ՝ Շաբաթ 25 Մարտ 2017, ժամը 23։00 (Կրինուիչի ժամով)

Դիմումներու պատասխանը կը յայտարարուին.՝ Ուրբաթ, 30 մարտ 2017ին։

Արհեստագիտական վարժընթացքին արձանագրուելու համար, այցելեցէք տեղեկագիրը։ Սեղմեցէք այս կոճակը։

ԻՆՉՊԷՍ ԴԻՄԵԼ

ԴԻՄՈՒՄՆԱԳԻՐ

Դիմումնագիրը պէտք է լեցուի եւ վերադարձուի նախքան՝ Երկուշաբթի, 25 Մարտ 2017-ը։

Սեղմեցէք այս կոճակը ներբեռնելու համար դիմումնագիրը:

Դիմումներուն արդիւնքը պիտի հրապարակուի Ուրբաթ, 30 Մարտ 2017-ին:

Ընդունուելէ ետք, պէտք է մեզի ուղարկել մասնակից երախային

վերաբերեալ հետեւեալ փաստաթուղթերը նախքան 5 Ապրիլ 2017.

 • ինքնութեան նկար մը:

 • մասնակիցին ի զօրու եղող անցագրի լուսապատճէնը (կամ մանուկին ինքնութեան թուղթը եթէ Եւրոպական Միութեան քաղաքացի է):

 • վիզային լուսապատճէնը:

 • առողջութեան ապահովագրութեան հաստատագիրը:

 • այլ ապահովագրական հաստատագրեր (թռիչք/գնացքի ջնջում, ճամպրուկի կորուստ/գողութիւն, եւլն.)։ Յիշեցում՝ ճամբարի տնօրէնութիւնը յանձն չ՚առներ այս ապահովագրութեան պատասխանատւութիւնը։ Իսկ մասնակիցին կողմէ մասնակցութեան ջնջումի պարագային, ճամբորդութեան ծախսերը ամբողջութեամբ պիտի գանձուին:

 • Անչափահասերու համար՝ կեցութեան երկրէն դուրս ելլելու յատուկ արտօնութիւն, որ կը պահանջուի ֆրանսական իշխանութիւններուն կողմէ։ Դիմումնագիրը կրնաք ապահովել սոյն կայքէջէն՝ (PDF) (դիմեցէք մեզի եթէ օգնութեան պէտք ունենաք):

 • Առողջապահութեան քարտը լրացուած (PDF) (այս փաստաթուղթը պիտի պահպանուի ճամբարի տնօրէնութեան իրաւասութեան ներքոյ): Fiche Sanitaire and Translation to English

 • Բժշկական միջամտութիւն եւ վիրահատութիւն կատարելու արտօնութիւնը լրացուած (PDF)։ Parental Authorization

 • Ներքին կանոնադրութեան համաձայնութիւն՝ ստորագրուած մանուկին եւ ծնողքին կամ պաշտօնական վերակացուին կողմէ (PDF)։

 • Ճամբարի ընթացքին նկարուելու արտօնութիւն (PDF)։ Image Rights

Սակը

Եւրոպա եւ Միջին արեւելք՝ 1200 եւրօ (ճամբորդական ծախսը ներառուած)

ԱՄՆ՝ 1400 տոլար (ճամբորդական ծախսը ներառուած)

Գանատա՝ 1800 գանատական տոլար (ճամբորդական ծախսը ներառուած)

Միւս երկիրներուն համար՝ հաճեցէք մեզի հետ կապ հաստատել։

Վճարման ժամկէտ՝

Վճարումին 75%-ը կատարել նախքան 5 Ապրիլ 2017

Մնացեալ 25%-ը՝ նաքխան 30 Յունիս 2017

Այս գումարները չեն վերադարձուիր երբ տոմսերը գնուին։

Վճարումի համար դրամատնային մանրամասնութիւնները պիտի ղրկուին մասնակիցներուն արձանագրութեան հաստատումէն ետք (25 Մարտ 2017)։

Ի՞նչեր ընդգրկուած են սակին մէջ

Պայմանները - Սակը կ՚ընդգրկէ հետեւեալ սպասարկութիւնները.-

 • Օդանաւով կամ գնացքով երթուդարձի ճանապարհածախսը մինչեւ Լիոն (Ֆրանսա). ներառեալ ոչ-չափահաս պատանիներուն ընկերակցելու սպասարկութիւնը, համաձայն ճամբորդատար ընկերութեան ծառայութեան։

 • Խմբային փոխադրութիւն հանրակառքով՝ Լիոնի օդակայանէն մինչեւ ճամբարի վայրը եւ վերադարձը։

 • տեղւոյն վրայ փոխադրութիւն՝ ծրագրի գործադրութեան եւ շրջապտոյտներու համար։

 • Պուրպուլ ամարանոցին մէջ կեցութեան վարձքը(տե՛ս. կապը)

 • Բոլոր կազմակերպչական ու աշխատանոցներու պատրաստաութեան ծախսերը ճամբարին ծրագրի գործադրութեան համար

 • Ամբողջական ապահովագրութիւն՝ արկածներու եւ վնասներու:

Չեն ընդգրկուած հետեւեալ սպասարկութիւնները (որոնք մասնակցողներուն պատասխանատւութեան ենթակայ են)

 • Օդանաւ/գնացք փոխադրամիջոցի ապահովագրութիւն։ Եթէ մասնակիցը ստիպուած ըլլայ ջնջել ճամբորդութիւնը, կը պարտադրուի ստանձնելու երթեւեկի ծախսը ամբողջութեամբ։ Ուրեմն, խիստ յանձնարարելի է, որ մասնակիցները նախատեսեն նաեւ ջնջնումի, ինչպէս նաեւ ճամպրուկի կորուստի կամ գողութեան ապահովագրութիւն։

 • Ֆրանսա մուտքի արտօնագրի ծախսերը (վիզա)

 • Հաւանական յաւելեալ ճամբորդական ծախսեր, եթէ դիմումը կատարուի Ապրիլ 1-էն ետք, այն թուականին երբ մասնակիցներուն տոմսերը պիտի գնուին։

 • Առողջութեան ապահովագրութիւն (ներառեալ՝ տունդարձը)

 • Եւ որեւէ յաւելեալ ծախս կամ պահանջ որ մասնակցողին իւրայատուկ է։

 • Հաճեցէք կապ հաստատել մեզի հետ եթէ որեւէ հարցում ունենաք։

Bottom Banner