Ի՞նչ է Զարմանազանը

Արեւմտահայերէնի ամառնային խտացեալ ծրագիր մը, որ հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ իսկապէս սուզուելու լեզուին մէջ։
Տեղի կ՚ունենայ Ֆրանսայի Ալպեան լեռնային շրջանին մէջ։

Յարաբերութեան եւ հաղորդակցութեան լեզուն է հայերէնը։ Բաց է Սփիւռքի բոլոր պատանիներուն եւ երիտասարդներուն։

Պատկերներ Զարմանազան 2022-էն

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը 2017-ին ձեռնարկեց «Զարմանազան» մանկավարժական յայտագիրին, որպէս արեւմտահայերէնի վերաշխուժացման ծրագիրի մէկ բաժինը։ Ան կազմակերպուած է Լիոնի «Հազար ու մէկ աշխարհ» ընկերակցութեան եւ Փարիզի «Արեւելեան լեզուներու եւ քաղաքակրթութիւններու Ազգային Հիմնարկ»ին համագործակցութեամբ։ «Զարմանազան» ծրագիրը վաւերացուած է Ֆրանսայի Երիտասարդութեան եւ մարզանքներու նախարարութեան կողմէ։

Ի՞նչ կ՚ըսեն մեր մասին