Բարի եկած էք Զարմանազան

Արեւմտահայերէնի ամառնային խտացեալ ծրագիր մը, որ հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ իսկապէս սուզուելու լեզուին մէջ։
Տեղի կ՚ունենայ Ֆրանսայի Ալպեան լեռնային շրջանին մէջ։

Յարաբերութեան եւ հաղորդակցութեան լեզուն է հայերէնը։
Բաց է Սփիւռքի բոլոր պատանիներուն եւ երիտասարդներուն։