Ամառ 2017

«Զարմանազան» ճամբարի թուականներն են.-

Երկուշաբթի, 17 Յուլիսէն Ուրբաթ, 11 Օգոստոս 2017:

Ամէն օր զանազան աշխատանոցներ, առաջնորդուած՝ այլազան բնագաւառներու մէջ փորձառու 15 ուղեկիցներու կողմէ, ինչպէս՝

Երաժշտութիւն

Պար

Լեզու եւ գիտութիւն

Խաղեր

Մարզանք եւ բակի խաղեր

Հանգիստ եւ սենեկային խաղեր

Հաւաքական կեանք

Արուեստ

թատրոն

Zarmanazan
Zarmanazan
Zarmanazan
Zarmanazan
Zarmanazan
Zarmanazan
Zarmanazan
Zarmanazan
Zarmanazan
Նկարներ՝ Փարիզի Մկնիկ աշխատանոցի, Մարալ Քերովբեանի եւ Վաչէ Տեմիրճեանի ազնիւ թոյլատւութեամբ
Bottom Banner