Ծրագրին Մասին

Կիւլպէնկեան հիմնարկութիւնը արեւմտահայերէնի զարգացման իր հնգամեայ ծրագիրին համաձայն կը ձեռնարկէ «ԶԱՐՄԱՆԱԶԱՆ» կրթական ծրագիրը որ նոյն վայրին մէջ պիտի համատեղէ զիրար սնուցանող երկու ճիւղեր.

  • Ամառնային ճամբար մը, ուղղուած 10-էն 15 տարեկան մանուկներու, զուարճալի ու ստեղծագործական միջավայրի մը մէջ, որուն նպատակն է արեւմտահայերէնի գործածութեան խրախուսումը: (Համագործակցութեամբ «Հազար ու մէկ աշխարհ» ընկերակցութեան)
  • Արհեստագիտական վարժընթաց մը, ուղղուած Սփիւռքի արեւմտահայերէնի գործող եւ ապագայ ուսուցիչներուն, որ պիտի հաստատուի համալսարանական վկայականով մը (Համագործակցութեամբ INALCO-ի (Ֆրանսայի Արեւելեան Լեզուներու եւ Քաղաքակրթութիւննրու Ազգային Հիմնարկի)
  • Սեղմեցէք այս կոճակը յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար վարժընթացին մասին
Painting
Painting

«ԶԱՐՄԱՆԱԶԱՆ»

Սորվելու հաճոյալի պատեհութիւն

«Զարմանազան»-ը 25-օրեայ ամառնային ճամբար մըն է, որուն մասնակից մանուկներն ու պատանիները հաւաքաբար պիտի ապրին փորձառու 15 ուղեկիցներու հետ ոգեշնչող մթնոլորտի մը մէջ։ Ամբողջովին թաթխուած արեւմտահայ միջավայրի մէջ, պիտի ստեղծագործեն, պիտի յայտնաբերեն, պիտի սորվին եւ պիտի զուարճանան երաժշտութեան, պարի, թատրոնի եւ գեղարուեստի աշխատանոցներու միջոցով, ինչպէս նաեւ զանազան մարզախաղերով եւ խաղերով։

Այս գործունէութիւններուն ընթացքին լեզուն կը հանդիսանայ բնական միջոց մը հաղորդակցութեան եւ ստեղծագործութեան։ Այսպէսով, «Զարմանազան»-ը պիտի մատուցէ բոլոր մասնակիցներուն միջեւ ներգործութիւններու տարածք մը, ուր իրարմէ սորվելու, ընկերանալու եւ ապրելու զիրար հարստացնող եւ եզակի փորձառութեան առիթներ պիտի ստեղծուին։

Ճամբարը բաց է սփիւռքահայ բոլոր մանուկներուն եւ պատանիներուն։ Սակայն նախատեսուած է միայն 40 երախայի համար։ Հայերէնի նուազագոյն իմացում չի պահանջուիր։

Ճամբարը պիտի իրագործէ ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիր մը, Ֆրանսայի Արեւելեան Լեզուներու եւ Քաղաքակրթութիւններու Ազգային Հիմնարկի (INALCO) հետ համագործակցութեամբ։ 15 ուսուցիչներ պիտի հետեւին խտացեալ ուսումնակրթական ծրագիրի մը, որ պիտի ընդգրկէ գործնական վարժընթաց, ներգործօն դասախօսութիւններ՝ նորագոյն մանկավարժական մօտեցումներու եւ միջոցներու կիրարկումով, փորձագէտի վերահսկողութեամբ։

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Գործակից կազմակերպութիւնները.

Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան Հայկական համայնքներու բաժանմունքը,

ոոր նախապէս կը կոչուէր Միջին Արեւելքի բաժանմունք, հաստատուած է 1956-ին Հիմնադիրին երկու կտակակատարներուն՝ Կիւլպէնկեանի ազգական Գէորգ Եսայեանի եւ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան անդրանիկ տնօրէն Խոսէ տէ Ազերետօ Փերտիտաոյի կողմէ։ Բաժանմունքին առաքելութիւնն էր «Հայ ժողովուրդին համար ստեղծել կենսունակ ապագայ մը, ուր անոր մշակոյթն ու լեզուն պահպանուին եւ արժեւորուին»։ Կենսագործել Հայերէն լեզուի եւ հայկական մշակոյթի պահպանութիւնը, զարգացնել Սփիւռքը, իրարու կապելով անոր տարբեր հատուածները, կրթութեան բնագաւառին մէջ ներդրում կատարելը՝ հիմնարկութեան հնգամեայ ծրագրին չորս առաջնահերթութիւններէն մէկն է։ https://gulbenkian.pt/armenian-communities

«Հազար ու մէկ աշխարհ»-ը

Ֆրանսական ոչ շահաբեր (1901-ի օրէնքի ենթակայ) ընկերակցութիւն է, որուն նպատակն է հայերէնը զարգացնել երկլեզւութեան մօտեցումով, կազմակերպելով մշակութային, գիտական ու մարզական գործունէութիւններ, միջմշակութայնութեան վրայ հիմնուած, 3-էն 17 տարեկան երախաներու համար։ Ընկերակցութիւնը Ֆրանսայի Երիտասարդութեան եւ Մարզանքի նախարարութեան հաւանութիւնը ունի, ոչ-չափահասներու համար ճամբարային ընդունելութեան եւ վերահսկողութեան կարգուկանոնը կազմակերպելու եւ ապահովելու։

Ֆրանսայի Արեւելեան Լեզուներու եւ Քաղաքակրթութիւններու Ազգային Հիմնարկը (INALCO, Փարիզ)

համալսարանական հաստատութիւն մըն է, ուր 100-է աւելի լեզուներ եւ մշակոյթներ կ՚ուսուցուին։ Աւելի քան երկու հարիւր տարի առաջ հաստատուած Հայկական ուսմանց ծրագիրը՝ Հայաստանէ դուրս ամենէն ամբողջական ծրագիրը կ՚ընձեռէ, ընդգրկելով սկսնակներէն մինչեւ տոքթորայի ուսման մակարդակը։ INALCO-ն հայագիտական թեքումով «պսակաւոր»-ի ու մագիստրոսական-ի համալսարանական վկայականներ կու տայ, որուն մէջ ներառնուած է, արդէն աւելի քան քսանհինգ տարի է ի վեր, Սփիւռքի մէջ Հայերէն լեզու ուսուցանելու դասանիւթը, Անի Կարմիրեանի գործակցութեամբ։ www.inalco.fr

Պայմաններ եւ Արձանագրութիւն՝ սեղմեցէք այս կոճակը

«Զարմանազան» ճամսարին թուականներն են.

Երկուշաբթի, 17 Յուլիսէն Ուրբաթ, 11 Օգոստոս 2017։

Արձանագրութեան ժամկէտ՝ Շաբաթ 25 Մարտ 2017, ժամը 23։00 (Կրինուիչի ժամով)

Դիմումներու պատասխանը կը յայտարարուին.՝ Ուրբաթ, 30 մարտ 2017ին։

Նկարներ՝ Փարիզի Մկնիկ աշխատանոցի եւ Մարալ Քերովբեանի ազնիւ թոյլատւութեամբ
Bottom Banner